Raport anual privind exercitiul financiar 2011

Denumire: S.C. Asigurare Reasigurare ASIMED S.A.

Nr. inregistrare Registrul Asiguratorilor: RA 053 

Adresa sediu social: Bucuresti, str. Gheorghe Lazar nr. 8A, sector 1

Structura actionariat:

HUICA LAURENTIU – 85,23%

RADU GEORGE-CAZACINCU – 0,57%

HUICA ALEXANDRU-CATALIN – 0,46%

S.C. HEPITES S.A. - 3,55%

S.C. OLFARM S.A. - 2,41%

S.C. IMECO S.A. - 1,35%

S.C. MEDUMAN S.A. - 1,85%

?S.C. FARMACOM S.A. - 0,09%

S.C. HELIOFARM S.A. - 0,85%

S.C. FARMACEUTICA GALENUS S.A. - 3,62%

Consiliul de Administratie:

Ecaterina Maria Voinescu – Presedinte

Radu George Cazacincu – Membru

Elena Spirea – Membru

Categorii si clase de asigurare practicate:

Compania noastra practica asigurari generale si este autorizata pentru urmatoarele clase de asigurare:

clasa I – asigurari de accidente si boala (inclusiv de munca si boli profesionale)

clasa II – asigurari de sanatate

?clasa III – asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare

?clasa VII – asigurari de bunuri aflate in tranzit

clasa VIII – asigurari de incendiu si alte calamitati

clasa XIII – asigurari de raspundere civila generala

Dintre clasele practicate de compania noastra, doar clasa II beneficiaza de o deducere limitata de legiuitor insa la un plafon de maximum 250 euro/an/angajat conform Codului Fiscal.

Canalul de distributie al produselor companiei este realizat prin intermediul consilierilor de asigurare – angajati, in cadrul compartimentului Subscriere contracte de asigurare.

Audit financiar:

Auditul financiar extern este realizat de compania S.C. Elite Consulting S.A., inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 029/2001.

Raportul acesteia, prescurtat, arata astfel:?„Am auditat situatiile financiare ale societatii ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, precum si sinteza politicilor contabile semnificative si notelor explicative anexate.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

Total capitaluri proprii - 15.445.776 lei 

Rezultatul (profit) - 215.443 lei

In opinia noastra, situatiile financiare la care se face referire in paragraful 1, prezinta in mod corect si fidel pozitia financiara a ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A.la 31 decembrie 2011, precum si rezultatele activitatii sale stabilite pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu Directivele Europene specifice domeniului asigurarilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.3129/2005, modificat prin Ordinul nr. 7/2007 si normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.22/2008, art. 7, sectiunea 2, literele g si h, raportam ca pe parcursul auditului statutar al situatiilor financiare, nimic nu ne-a atras atentia ca sa ne faca sa credem ca rezervelor tehnice ale Societatii, proportia activelor admise sa acopere rezervele tehnice, marja de solvabilitate si coeficientul de lichiditate la 31 decembrie 2011, nu au fost calculate si prezentate in toate aspectele semnificative in conformitate cu legislatia si reglementarile romanesti.

Bilantul societatii la 31 DECEMBRIE 2011 se prezinta astfel :

Plasamente totale: 11224375 lei

Creante din operatiuni de asigurare: 416016 lei

Alte creante: 2096446 lei

Alte elemente de activ: 2474 lei

Disponibilitati banesti in casa si conturi: 2720875 lei

Total active: 16461907 lei

Capital social: 11301000 lei

Rezerve: 4037402 lei

Rezerve statutare: 141006 lei

Rezultatul exercitiului: 215443 lei

Repartizare profit: 13247 lei

Rezerve tehnice: 749725 lei

Alte datorii: 95512 lei

Venituri in avans: 130894 lei

Total pasiv: 16461907 lei

CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:

Venituri din prime subscrise: 1143001 lei

Cheltuieli cu daune totale: 661938 lei

Variatia rezervei de catastrofa: 2553 lei

Cheltuieli de achizitii: 350975 lei

Cheltuieli de administrare: 350974 lei

Cota din venitul net transferat: 0 lei

Rezultatul tehnic al asigurarii generale: -257518 lei

CONTUL NETEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:

?Rezultatul tehnic al asig generale: -257518 lei

Venituri din realizare plasamente financiare: 522436 lei

Alte venituri netehnice: 0 lei

Cota din venit din plasamente transferata in contul tehnic al asigurarilor: 0 lei

Cheltuieli din provizioane: 0 lei

Venituri totale: 1518253 lei

Cheltuieli totale: 1253335 lei

Rezultatul curent 264918 lei

Impozit pe profit 49475 lei?

Rezultatul net al exercitiului: 215443 lei

Societatea are un numar de 18 salariati pentru care a înregistrat cheltuieli cu salarii si taxe aferente.

Veniturile realizate sunt obtinute din activitati de asigurari de accidente, asigurari de sanatate, asigurari de incendiu si alte calamitati si asigurari de raspundere civila profesionala - malpraxis, din venituri din inchirieri de spatii si din venituri financiare pentru plasamentele financiare in depozite la banci si imprumuturi acordate catre alte societati afiliate.

In decursul anului 2011 actionarii au hotarat in mod prudent investirea activelor financiare ale societatii in depozite bancare.

La 31.12.2011 depozitele bancare conform evidentelor contabile arata astfel:

Institutia de credit

Valoarea depozitelor (Lei)

Banca Transilvania: 454800

ProCredit Bank: 367870

Credit Europe Bank: 266590

BRD: 531102

B.C.R.: 760000

PIRAEUS BANK ROMANIA: 160253

TOTAL: 2540615

La sfarsitul anului 2011 Asimed SA detine actiuni la urmatoarele societati listate la Bursa de Valori Bucuresti:

  1. HEPITES S.A. (8,59%)

Numar de actiuni achizitionate: 1840000

Valoarea conform evidentelor contabile: 643893 LEI

Valoarea de piata la data raportarii: 147200 LEI

2. DORNAFARM S.A. (25,27%)

?Numar de actiuni achizitionate: 3106532

Valoarea conform evidentelor contabile: 849352 LEI

Valoarea de piata la data raportarii: 0

TOTAL GENERAL = 147200 LEI

?De asemenea detine actiuni la societati nelistate cum sunt: ARENA IMPEX SRL in valoare de 299940 lei ( 99.98 %) si ROMFARM S.A. in valoare de 180000 lei (96.59 %).

La data raportarii societatea are inregistrate si virate la termen impozitele si taxele datorate conform legislatiei in vigoare.

Legea aplicabila contractelor de asigurare:

Toate contractele de asigurare se supun prevederilor Legii 32/2000 cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Strategii si perspective de dezvoltare:

Pentru 2012, compania noastra si-a propus cel putin mentinerea portofoliului de clienti, date fiind conditiile economico-financiare national internationale relativ nefavorabile, identificarea de noi oportunitati de dezvoltare prin dezvoltarea de noi tipuri de polite din categoriile pentru care exista autorizatii CSA, perfectionarea profesionala continua pentru personalul angajat.